Procesbegeleiding & advies

Omdat zowel managers als medewerkers het beste weten wat in hun werk belangrijk is, zullen ze veel aan verbeteringen kunnen bijdragen, mits hen de juiste omgeving geboden wordt om hun werk verder te ontwikkelen.

Als facilitator creëer ik zo’n omgeving waarbij ik verschillende methoden aanreik om de vraag te benaderen. We genereren nieuwe ideeën en zetten pilots op om die te testen in de reële wereld. Meestal werken we in kleine groepen.

 

Deze werkvorm is geschikt wanneer U:

  • “Taaie” vragen wilt oplossen
  • Een werkproces wilt analyseren en verbeteren
  • De relatie met een bepaalde stakeholder wilt verbeteren