Werkconferenties

Ik ontwerp interactieve werkconferenties voor groepen van 20 tot 200 personen.

Deze werkvorm is uitstekend geschikt wanneer u veranderingen wilt doorvoeren, bijvoorbeeld:

  • De ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsstrategie
  • De aanvang van nieuwe interne of externe samenwerkingsverbanden
  • Ontdekken van de toekomst.

 

Werkconferenties beperken zich niet tot de deelnemers van een bepaalde hiërarchische laag of een specifieke afdeling maar brengen juist alle ‘stakeholders’ bij elkaar. Deze conferenties monden uit in concrete resultaten waarmee de deelnemers meteen aan het werk kunnen.